Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN WAGOHATTEN
Địa chỉ : Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện Thoại : 024.6686.9732
Fax : 024.6686.9732
Mã số thuế : 0101989598
Số tài khoản :170414851009378
Tên Ngân hàng : Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy
Vốn điều lệ : 60.000.000.000 VND (sáu mươi tỷ đồng)