Các công trình đã thực hiện

Hệ thống thông gió nhà xưởng 2

Xem chi tiết

Hệ thống làm mát Water Chiller 2

Xem chi tiết

hệ thống làm mát Water Chiller 3

Xem chi tiết

Hệ thống lọc nước

Xem chi tiết

Hệ thống ống gió

Xem chi tiết

Hệ thống pccc 1

Xem chi tiết

Hệ thống pccc 2

Xem chi tiết

Hệ thống thông gió nhà xưởng 1

Xem chi tiết

Hệ thống xử lý nước thải

Xem chi tiết

Lắp đặt AHU

Xem chi tiết

Lắp đặt chiller giải nhiệt gió

Xem chi tiết

Lắp đặt chiller trane

Xem chi tiết

Lắp đặt chiller-Installation chiller

Xem chi tiết

Lắp đặt điều hòa trung tâm

Xem chi tiết

Lắp đặt đường ống nước

Xem chi tiết

Lắp đặt máy sấy khí

Xem chi tiết